VI TRENGER HJELP FRA DEG! - Fagforbundet

VI TRENGER HJELP FRA DEG!

medlemskort

Hjelp å holde medlemsinformasjonen din oppdatert!

Du kan gjøre endringer på adresse, telefonnummer på medlemsportalen som du finner øverst til høyre på siden.

  • Endrer navn, får ny adresse (for at vi alltid skal kunne sende deg medlemsbladet og annen viktig informasjon)
  • Bytter jobb, arbeidsplass/arbeidsgiver eller endrer stillingsprosent
  • Går fra å være yrkesaktiv til arbeidsavklaringspenger, ulønnet permisjon eller lignende
  • Blir midlertidig eller permanent ufør (100 %). Du kan fortsatt være medlem, men du får redusert kontingent. 
  • Blir pensjonist (alderspensjonist ellerAFP) - Kontingenten reduseres 
  • Blir arbeidsledig/permittert
  • Må overføre medlemskapet til en annen fagforening (Jobb i annen kommune/region)
  • Vil melde deg ut - utmelding må skje skriftlig - Ingen blir utmeldt automatisk!
  • Starter utdanning/studier. Du kan bli studentmedlem hvis utdanningen er din hovedbeskjeftigelse.

Vi takker for at du bidrar til at vi hele tiden er best mulig oppdaterte.

(Ingenting skjer automatisk via arbeidsgiver, trygdekontor e.l.)

Trenger du hjelp, ta kontakt med din plasstilittsvalgt eller

leder Hege H. Bjerkan 

E-post: fagforbundet.inderoy@gmail.com / mobil: 938 10 390