STREIKER FOR TARIFFAVTALE - Fagforbundet

STREIKER FOR TARIFFAVTALE

streik.jpg

Fagforbundets medlemmer ved Elvebakken Barnehage AS, er i streik. Her representert ved Ina Elisabeth Johnsen og Ingrid Haugmark, som uttaler at streikeviljen er veldig høy.

Streiker fordi eier nekter å inngå ny tariffavtale. Fagforbundet mener at alle ansatte som yter tjenester finansiert med skattepengen våre, skal ha like lønns- og arbeidsforhold uavhengig av eierform.

Elvebakken barnehage er en privat barnehage på Hylla, i tettstedet Røra i Inderøy kommune. Fagforbundet har pr. i dag fire medlemmer i barnehagen.